iPhone 7: Jak nastavit vyzvánění na kontakt

Jsou chvíle, kdy bych rád věděl, kdo volá, než zjistím, že se iPhone dívám na obrazovku. Pomocí vlastních vyzváněcích tónů pro důležité lidi v mém životě, vím, kdo je na druhém konci, než jsem někdy vstát, aby lokalizaci zařízení. Zde je návod, jak nastavit individuální vyzvánění na konkrétní kontakt.

  1. Otevřete „ Kontakty “.
  2. Zvolte „ Edit “.
  3. Zvolte „ Vyzváněcí tón “, chcete-li nastavit tón příchozího hovoru, nebo přejděte dolů a zvolte „ Tón textu “ pro nastavení tónu textových zpráv.
  4. Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít, a vyberte možnost „ Uložit “.
  5. Zvolte tlačítko „ Hotovo “.

FAQ

Proč neexistuje možnost „Edit“?

Pokud nemůžete svůj kontakt upravit, může to být způsobeno tím, že synchronizujete kontakt pomocí aplikace, jako je Facebook.