Samsung TV nebude ukládat nastavení obrazu

Hrál jsem videohry na LCD televizi přátel. Kontrast byl příliš tmavý, takže jsme upravili nastavení obrazu. Asi po každých 10 minutách by se obraz vrátil zpět do stejného nastavení, které bylo předtím, než jsme je změnili. Nastavení kontrastu nebo jasu se neuloží.

Zdá se, že se jedná o běžný problém, kdy je televizor v režimuShop Mode “. Režim Obchod je typ režimu, který se používá pro televizory, které jsou zobrazeny v obchodě. Budete ho muset dostat z režimu Shop a umístit televizor do režimu Home / Dynamic, aby bylo možné uložit nastavení obrazu. Vyzkoušejte tyto kroky.

  1. Na televizoru stiskněte jednou tlačítko „ Volume Up “ a poté pusťte.
  2. Nyní z dálkového ovladače stiskněte a podržte tlačítko „ Menu “ po dobu asi 10 sekund.
  3. Když bliká obrazovka, měli byste vidět oblast, kde bude říkat „ Dynamický režim “. U některých modelů budete možná muset stisknout „ Tools “ a nastavit „ Demo “ na „ Off “.

Ale to pro mě nefungovalo!

Některé modely, jako například HW-M550, vyžadují tyto kroky místo:

Při vypnutém televizoru stiskněte a podržte tlačítko „ Volume Down “ na televizoru, dokud se na obrazovce neobjeví slova „ SHOP OFF “.