Android: Přeposlat textovou zprávu

Přeposlat textovou zprávu ze zařízení se systémem Android na jinou osobu s těmito kroky.

Poznámka: Tyto pokyny jsou určeny pro aplikaci Android 5 Messaging. Váš operátor vám může poskytnout jiné řešení pro zasílání zpráv.

  1. Otevřete podproces zprávy obsahující individuální zprávu, kterou chcete předat dál.
  2. V seznamu zpráv klepněte a podržte zprávu, kterou chcete přeposlat, dokud se v horní části obrazovky neobjeví nabídka.
  3. Klepněte na další zprávy, které chcete předat společně s touto zprávou. Při výběru by se měly zobrazit jako zaškrtnuté.
  4. Klepněte na šipku vpřed .

  5. Zprávu dokončete přidáním vlastní zprávy. Až budete připraveni, klepněte na „ Odeslat “.

FAQ

Proč tuto možnost nemám na svém zařízení?

Ujistěte se, že klepnete a podržíte jednu zprávu. Není to celé vlákno. Existuje několik bezdrátových operátorů, které tuto možnost zakazují. V těchto případech je doporučeno stáhnout a použít Handcent nebo ChompSMS pro odesílání a přijímání textových zpráv.