Proč je text přepsán v aplikaci Word?

Je aplikace Microsoft Word 2016 napsána přes existující text? Za normálních okolností existuje několik různých důvodů, proč může být text přepsán.

Oprava 1 - Vložit klíč

Zkuste stiskem klávesy „ Vložit “ přepnout přepnutí na normální funkčnost. Klávesa „ Insert “ se obvykle nachází vedle klávesy „Backspace“. Pokud používáte přenosný počítač, budete možná muset podržet klávesu Function (Fn) a zároveň stisknout jinou klávesu pro přepnutí „Insert“.


Fix 2 - Overtype Mode

Existuje možnost v aplikaci Word s názvem Overtype Mode, která může být příčinou tohoto problému. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat provedením následujících kroků:

  1. V aplikaci Word 2016 klikněte na „ Soubor “> „ Možnosti “.
  2. Vyberte možnost „ Advanced “.
  3. Ve volbě „ Editace “ zrušte zaškrtnutí políčka „ Use overtype mode “.